Mózg jako narzędzie terapii biofeedback
natasha-connell-byp5TTxUbL0-unsplash

Leczenie zapalenia prostaty coraz częściej wykracza poza tradycyjne formy terapii. Dlatego rośnie zainteresowanie takimi metodami wspomagania leczenia jak biofeedback. Biofeedback to jedna z najciekawszych form terapii alternatywnych, która koncentruje się na całkowicie nieinwazyjnym i bezpiecznym treningu mózgu. W związku z tym jest istotnym czynnikiem eliminującym stres i napięcie psychiczne, które – jak wiadomo – stanowią istotną składową praktycznie wszystkich problemów zdrowotnych. Założeniem terapii biofeedback jest umiejętne kontrolowanie funkcji fizjologicznych organizmu tak, aby wpływać na funkcjonowanie organizmu w chorobie.

Na czym polega terapia biofeedback?

Przebieg terapii biofeedback wygląda następująco: osoba poddawana terapii ma elektrody umieszczone na powierzchni głowy. Elektrody te przekazują sygnały z mózgu osoby poddanej terapii do monitora, na którym terapeuta kontroluje przebieg poszczególnych fal mózgowych. Osoba poddawana terapii obserwuje na monitorze sygnały zobrazowane przy pomocy prostej animacji, np. gry komputerowej. Sterowanie grą odbywa się wyłącznie siłą woli, wykorzystując własne myśli. Umożliwia to efektywny trening mózgu pod kątem wytwarzania nowych fal mózgowych. Terapia obejmuje nawet kilkadziesiąt spotkań.

Terapia biofeedback w leczeniu zapalenia prostaty

Okazuje się, że terapia biofeedback może znaleźć zastosowanie jako skuteczne wspomaganie leczenia przewlekłego zapalenia prostaty, zwłaszcza w jednej z kategorii tej choroby…

Bibliografia:

Mental health diagnoses in patients with interstitial cystitis/painful bladder syndrome and chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: a case/control study.

Clemens JQ, Brown SO, Calhoun EA J Urol. 2008 Oct; 180(4):1378-82.

Chung S., Lin H., Association between chronic prostatitis/ chronic pelvic pain syndrome and anxiety disorder: A population – based study; PLoS One 2013, 8(5)

Zermann DH et al. Neurological insights into the etiology of genitourinary pain in men. J Urol 1999; 161: 903

Cornel EB et al. The effect of biofeedback physical therapy in men with chronic pelvic pain syndrome type III. Eur Urol 2005; 47: 607-11

Dodaj komentarz